Søk

Resultater fra kartleggingen av materiale

Kartleggingen i prosjektet Digital Access to the Sámi Heritage Archives resulterte i positive svar fra over 50 organisasjoners samlinger og arkiver i Europa i 2018-2020. Selv om mye av materialet foreløpig er tilgjengelig bare i analogt format, er en betydelig del allerede digitalisert og noe materiale også tilgjengeliggjort på nett.

Resultatene fra kartleggingen fremlegges her i interaktivt format, for bedre synliggjøring av funnene. Formålet med rapporten er å bistå det interesserte publikum med å finne mer informasjon om organisasjonene og deres materiale. Merk at denne rapporten bare presenterer de organisasjonene som har bekreftet at de har materiale relatert til samer og samisk kultur i sine samlinger og som har gitt samtykke til publisering av resultatene.

Rapporten har med organisasjonens navn, adresse og en kort beskrivelse av materialet i samlingen. Søkeresultater kan begrenses med filtre for land og materialtype. I tillegg kan digitalisert materiale søkes opp ved å bruke filter Tilgjengelig i digitalt format.

Filtrér undersøkelsesesultater Filtrér etter materialtyper:

57 / 57  resultater

Weltmuseum Wien, Østerrike

Heldenplatz 1010, Vienna

Weltmuseum har fotografier og annet materiale relatert til samisk kultur. Noe av materialet er digitalisert, men ikke tilgjengelig på nett. Materialet er samlet i Norge, Finland, Sverige og Russland. Weltmuseum er en statlig institusjon.

Materialtyper: FotografierAnnen grunnAnalog / digital

Österreichischen Staatsarchivs/Haus-hof- und Staatsarchiv Austrian State Archives/Haus-hof- und Staatsarchiv, Østerrike

Minoritenplatz 1,1010, Vienna

Arkivet har noen få sider som gjelder en vitenskapelig reise foretatt av dr. Georg Kyrle og tre andre til “Lapp- und Finnmarken” i begynnelsen av desember 1913 for å utføre antropologiske og etnografiske studier for det østerriksk-ungarske vitenskapsakademiet. Dokumentet gir et overblikk over stoppestedene på turen, men ingen detaljer om formål, vitenskapelige elementer osv.

Materialtyper: Annen grunnAnalog

Archiv hlavního města Prahy The Prague City Archives, Tsjekkisk Republikk

Archivni 1280/6, 4 – 149 00,Prague

Det finnes bare ett element herifra. Elementet er fra den heraldiske samlingen og bærer våpenskjoldet til Gustav II Adolf av Sverige, Finland og Lappland (Lapponia).

Materialtyper: FotografierAnalog / digital

Det Kgl. Bibliotek Royal Danish Library, Danmark

Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 Copenhagen K

Materiale knyttet til samer, samisk historie og kultur er spredt i ulike avdelinger og arkiv i Det Kongelige Bibliotek. Biblioteket har kart og tegninger av Claus Bering og dagbøker av Knud Rasmussen fra hans reise til Lappland i 1906. Håndskriftsamlingen har Knud Rasmussens reisedagbok fra Lappland i digitalisert form. Søkeord som “Finmark*” og “sami*” kan brukes både i Håndskriftsamlingen og i digitale samlinger for å avgrense søket. Alfred Krarups Katalog over Universitetsbibliotekets Haandskrifter har et eget avsnitt for manuskripter fra Norge. Digitale samlinger.er tilgjengelige på nettet.

Materialtyper: Notisbøker, brev og dagbøkerAnnen grunnAnalog / digital

Rahvusarhiivi filmiarhiiv The Film Archives of the National Archives of Estonia, Estland

Ristiku 84, 10318 Tallin

Estlands nasjonalarkiv har fotografier og audiovisuelt materiale i sine samlinger. Materialet er samlet i Russland/Sovjetunionen og Estland. Disse samlingene er digitalisert: filmer og lydmateriale og fotografier og dokumenter. Institusjonen er statlig.

Materialtyper: FotografierAnnen grunnAudiovisuellAnalog / digital

Eesti Keele Instituut Institute of the Estonian Language, Estland

Roosikrantsi 6, 10119, Tallin

Estisk språkinstitutt har lydmateriale relatert til samisk språk og kultur. De fleste opptakene er samlet på forskningsreiser til Kolahalvøya i Murmansk oblast på 1960- og 1970-tallet, og opptakene er på kildinsamisk, skoltesamisk og tersamisk. Opptakene ble gjort av Väino Klaus (de fleste av opptakene på kildinsamisk), Karl Kont (de fleste av opptakene på tersamisk, også opptak på kildinsamisk og skoltesamisk), G. Kert (skoltesamisk, kildinsamisk og tersamisk) og Ülo Tedre (tersamisk). Det finnes noen få opptak på enaresamisk og nordsamisk som er donert av finske forskere (Leif Rantala, Mikko Korhonen, Terho Itkonen), og opptak på sørsamisk tilsendt fra Umeå universitet (av Erik Nilsson (Mankot)). Noen av lydopptakene har svært mangelfulle metadata, og derfor mangler man informasjon om opphav og om hvordan de kom til arkivet. Dette inkluderer opptak på kildinsamisk fra 1975, opptak på kildinsamisk og skoltesamisk fra 1989 og opptak på sørsamisk. Materialet fra 1989 er muligens tatt opp av Marju Sarv og Ene Viiding. Alt materialet, totalt 82 timer, er digitalisert. Arkivets lydopptak er tilgjengelig i EMSUKA nettdatabasen .

Materialtyper: LydopptakAnalog / digital

Eesti Rahva Museum Estonian National Museum, Estland

Muuseumi tee 2, Tartu 60532, Estonia

Museets samlinger har materiale relatert til samer og det samiske: fotografier, kataloger, skriftlig materiale knyttet til folklore og tradisjoner, notatbøker, brev og dagbøker, korrespondanse fra samlere eller forskere og lydopptak og audiovisuelt materiale. Fotografier, skriftlig materiale og korrespondanse er digitalisert i Estlands nasjonalmuseums portal. Søk ved å skrive “saami” eller “lapi” i felt for navn eller beskrivelse. Materialet kommer hovedsakelig fra Russland, Finland og også Sverige.

Materialtyper: FotografierSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerBrevveksling av samlere eller forskereLydopptakAudiovisuellAnalog / digital

Museovirasto/ Kuvakokoelmat Finnish Heritage Agency/The Picture Collections, Finland

Sturenkatu 2a, 00510 Helsinki

Billedsamlingene i det finske Museiverket inneholder flere samlinger knyttet til samer eller det samiske området, i alt anslått til knapt 15 000 bilder. En del av disse, ca. 7500 fotografier, er publisert i søketjeneste Finna.fi

Materialtyper: FotografierAnalog / digital

Lenke: Se materialene som er med i denne søkeportalen

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Finnish Literature Society Archives, Finland

Hallituskatu 1, 00170 Helsinki

Institusjonen oppbevarer en god del materiale knyttet til samer. SKS ble grunnlagt i 1831. Datoer for stipendiaters feltprosjekter, innsamlingsprosjekter, donasjoner av materiale og samlingenes opprinnelse har vært kjent fra starten av. Katalogene er imidlertid ikke ordnet slik at en kan skille samisk materiale fra annet materiale. Mesteparten av det samiske materialet er ikke systematisk digitalisert. Mesteparten av de samiske lydopptakene er digitalisert, i alt ca. 280 timer. Det audiovisuelle materialet er ikke systematisk digitalisert. Materialet er samlet inn fra Finland, Norge, Sverige og Russland/Sovjetunionen.

Materialtyper: FotografierKatalogeneAnnen grunnLydopptakAudiovisuellAnalog / digital

Museovirasto/ Kuvakokoelmat, kirjasto ja arkisto Finnish Heritage Agency/Library, Archives and Archaeological Collections, Finland

Sturenkatu 2a, Helsinki

Institusjonen har samisk materiale som fotografier, skriftlig materiale relatert til folklore og tradisjoner, notatbøker, brev og dagbøker i sine samlinger. Bare en liten del av arkivmaterialets metadata er tilgjengelig i digital form. De arkeologiske samlingene i samiske områder kan søkes opp på kommunenavn (f.eks. Utsjoki, Inari, Enontekiö, Sodankylä). Rapporter fra arkeologisk feltarbeid er også digitalisert og er tilgjengelige via Materialer i det kulturelle miljøet arkeologi, etnografi, monumenter, steder osv.) og Museiverket søketjeneste . Det meste av materialet er fra Finland, men noen fotografier er fra Norge og Russland, særlig da fra før 1917, i perioden da storfyrstedømmet Finland var en del av det russiske keiserdømmet.

Materialtyper: FotografierSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerNotisbøker, brev og dagbøkerAnalog / digital

Kotimaisten kielten keskus Institute for the Languages of Finland, Finland

Hakaniemnranta 6, 00530 Helsinki

Institutet för de inhemska språken Instituttet har materiale knyttet til samiske språk, folklore og kultur. I lydarkivet for Finlands språk (Finska bandarkivet/Suomen kielen nauhoitearkisto) finnes også 1113 intervjuer på ulike samiske språk. Samlingene inneholder 11 769 samiske stedsnavn fra Finland, 8295 på nordsamisk og 3501 på enaresamisk; i tillegg 1601 navn på skoltesamisk samlet av Karl Nickul fra Petsamo/Petšenga. Videre er det materiale i digital form, for eksempel enaresamiske stedsnavn samlet av Ilmari Mattus.

Materialtyper: Annen grunnLydopptakAnalog / digital

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti National Audiovisual Institute, Finland

Sörnäisten rantatie 25 A, 00500, Helsinki

Det nasjonale audiovisuelle instituttet (KAVI) er et statlig institutt som har filmer som deponeres fra produksjons- og distribusjonsselskaper. I alt 10 timer av dette materialet er digitalisert og kan søkes opp i søketjeneste Elonet. Materialet er hovedsakelig fra Finland.

Materialtyper: LydopptakAnalog / digital

Kansan Arkisto, Finland

Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki

Arkivet har fotografier og annet materiale relatert til samer. Materialet har kommet til instituttet gjennom donasjoner. Det kan søkes opp i Folkets arkivs databaser . Materialet er fra Finland. Dette arkivet er privat.

Materialtyper: FotografierAnnen grunnAnalog / digital

Kansallisarkisto National Archives of Finland, Finland

Rauhankatu 17, 00170 Helsinki

Det finske Kansallisarkisto/Riksarkivet har både privatarkiver og myndighetsarkiver. Samisk arkiv er en del av Riksarkivet og har ansvar for å verne samisk kulturarv. Materiale er lokalisert i Helsingfors, Uleåborg, S:t Michel og Enare. Materiale er tilgjengelige via Digital arkiv och via nettjenesten Astia.

Materialtyper: FotografierSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerNotisbøker, brev og dagbøkerBrevveksling av samlere eller forskereAnnen grunnLydopptakAudiovisuellAnalog / digital

Lenke: Se materialene som er med i denne søkeportalen

Museum Fünf Kontinente, Tyskland

Maximilianstr. 42, 80538 Munich

Museet forvalter katalogene over Julius Konietzkos gjenstandssamling og korrespondanse. Konietzko var en samler fra Hamburg som reiste i Sverige, Finland og Norge i 1914–1916. Museet kjøpte hans samling i 1918. Konietzko laget tegninger av nesten alle gjenstander, delvis med en kort beskrivelse og navn på originalspråket. Museet eies av delstaten Bayern.

Materialtyper: KatalogeneBrevveksling av samlere eller forskereAnalog

Museum am Rothenbaum, Tyskland

Rothembaumchaussee 64, Hamburg

Dette statlige museet har fotografier av samleren Julius Konietzko fra hans reise til Lappland i 1911–1912. Museet har også fotografisamlinger relatert til samer fra forskjellige kilder, og opprinnelsen er i hovedsak dokumentert. Fotografiene er fra Finland, Norge, Sverige og Russland/Sovjetunionen.

Materialtyper: FotografierAnalog

Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, Tyskland

Museum Weltkulturen D5, 68159 Mannheim

Museet har 15 brev fra 1928 til 1930 fra samen Per Thuuri fra Narvik i Norge til Erich Wustmann, tysk reisende og samler fra Hamburg. Brevene inkluderer lister over etnografiske gjenstander, lister over urfolksbegreper med forklaringer, og fortellinger og historier, sannsynligvis muntlige overleveringer eller folklore. Alle Erich Wustmanns originaldokumenter – inklusive disse brevene – oppbevares i Hauptstaatsarchiv i Dresden i Sachsen, Tyskland.

Materialtyper: Notisbøker, brev og dagbøkerAnalog

Rautenstrauch-Joest Museum Kulturen der Welt Rautenstrauch-Joest Museum Cultures of the World, Tyskland

Cäcilienstrasse 29-33, 50667 Cologne

Museet har en samling på 144 gjenstander. Materialet er for det meste fra Den russiske føderasjon, men også fra andre land. Dette museet er kommunalt.

Materialtyper: Annen grunnAnalog / digital

Ethnologische Sammlung Museum Natur und Mensch Städtische Museen Freiburg, Tyskland

Adelhauserstrasse 33a, 79098 Freiburg

Dette museet eies av Freiburg by. Museet har en samling på 111 gjenstander fra “Lappland”. I tillegg utvider museet kontinuerlig sin online-katalog

Materialtyper: Annen grunnAnalog / digital

Weltkulturen Museum, Tyskland

Schaumainkai 29-37, 60594 Frankfurt am Main

Det finnes 105 gjenstander fra samisk materiell kultur i Weltkulturen Museum i Frankfurt. Materialet er samlet i Sverige og Norge. Museet eies av Frankfurt by.

Materialtyper: Annen grunnAnalog / digital

Museum Europäischer Kulturen, Tyskland

Arnimallee 25, 14195 Berlin

The Museum Europäischer Kulturen (MEK) – Staatliche Museen zu Berlin (Museum of European Cultures – National Museums in Berlin) belongs to the Prussian Cultural Heritage Foundation and is a governmental institution. As a museum of everyday culture in Europe it houses about 287,000 objects from the 18th century to the present time. To these belong the Sámi collection that comprises approximately 1,670 accession numbers, which includes around 1,000 3D objects and 670 photographs. They originated resp. were taken in different parts of Sápmi. Nearly all of them are digitized and published online in German language in SMB-digital [Museum Europäischer Kulturen].

Materialtyper: FotografierSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerNotisbøker, brev og dagbøkerBrevveksling av samlere eller forskereAnnen grunnAnalog / digital

Lenke: Se materialene som er med i denne søkeportalen

Þjóðskjalasafn Íslands The National Archives of Iceland, Island

Laugavegur 162, 105 Reykjavik

Þjóðskjalasafn Íslands, Islands nasjonalarkiv, har noe materiale (110 treff) relatert til søkeordene “Finnmark” og “lappi”. Materialet er en del av det danske Rentekammer og Kanselli. Det ble overført til det islandske nasjonalarkivet i 1928. Materialet er offentlig korrespondanse knyttet til Finnmark eller Finnmark/Island.

Materialtyper: Annen grunnAnalog / digital

Museon, Nederland

Stadhouderslaan 37, 2517, HV Den Haag

Museet har 20 glasspositiv, 1 svart-hvitt stereobilde og 4 kobberstikk: tre av dem er illustrerte boksider fra Thomas Bewicks bok "A General History of Quadrupeds", én er laget av en ukjent kunstner. Blant disse samiske gjenstandene fra MUSEONs samling er fotografier og kobberstikk. Museet er en halvoffentlig stiftelse.

Materialtyper: FotografierAnnen grunnAnalog / digital

Wereldmuseum, Nederland

Willemskade 25, 3016 DM Rotterdam

Dette museet har en samling på21 samiske gjenstander som ble donert av Dr. E. van Rijckevorsel (1887), G. H. Müller (1907 og 1908), W. Verschuur (1907) og Dr. H. F. C. ten Kate (1910). Materialet er fra Norge. Museet eies av Rotterdam kommune.

Materialtyper: Annen grunnAnalog / digital

Arkiv i Nordland, Norge

postmottak, Fylkeshuset, 8049 Bodø

I arkivets samlinger er det fotografier, skriftlig materiale relatert til folklore og tradisjoner og 10 lydopptak. Materialet består av donasjoner og deponeringer fra forfattere og forskere og også et kommunalt arkiv donert til AiN. Dette kommunale arkivet er fra samiske områder og kan inneholde dokumenter som gjelder samer, men materialet er ikke katalogisert etter etnisitet eller språk. Noen av fotografiene, ca. 500, er digitalisert.

Materialtyper: FotografierSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerAnnen grunnLydopptakAnalog / digital

Universitetet i Bergen/Universitetsbibliotekets spesialsamlinger The University Library of Bergen's special collections, Norge

Pb 7808, 5020 Bergen

Universitetsbiblioteket har en samling på ca. 1500 fotografier. Sophus Tromholt-samlingen består av 244 fotografiske motiver, de fleste fra Sápmi i årene 1882–1883. Et stort antall omhandler eksplisitt samisk kultur og historie. Mindre mengder materiale fra Sápmi, inkludert fotografier av samer, finnes også i andre fotografisamlinger, f.eks. Knud Knudsens samling og BS-samlingen (generelle fotografier).

Materialtyper: FotografierNotisbøker, brev og dagbøkerAnalog / digital

Nasjonalbiblioteket The National Library of Norway, Norge

Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Det finnes omtrent 60 arkiver som inneholder skriftlig samisk materiale, 1000–5000 fotografier og 250–300 notatbøker, brev og dagbøker. I tillegg finnes det 50–100 enheter korrespondanse og 250–300 enheter av annet materiale, som litografier, plakater og annet trykt materiale. Skriftlig materiale, manuskripter og korrespondanse finnes hovedsakelig i arkivene etter norske forskere, som Qvigstad, Friis og Nissen – og flere andre. Størstedelen er anskaffet gjennom donasjoner, ofte fra forskerne selv eller deres nærmeste familie. Proveniensen til hvert enkelt arkiv er registrert i den interne databasen.

Materialtyper: FotografierSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerNotisbøker, brev og dagbøkerBrevveksling av samlere eller forskereAnnen grunnAnalog / digital

RiddoDuottarMuseat/Guovdageainnu Gilišilju RiddoDuottarMuseat/Kautokeino municipal museum, Norge

Boaronjárga 23, 9520 Kautokeino

Det finnes 3000–4000 fotografier og annet materiale, som amerikabrev og dagbøker, private arkiver, forretningsdokumentasjon, 150–200 intervjuer og noen filmer. Museet publiserer fotografier som er tillatt å bruke DigitaltMuseum.

Materialtyper: FotografierKatalogeneSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerNotisbøker, brev og dagbøkerAnalog / digital

Lenke: Se materialene som er med i denne søkeportalen

Norsk Folkemuseum, Norge

Postboks 720 Skøyen, 0214 Oslo

Norsk Folkemuseum har en utstilling med mange gjenstander fra den samiske samlingen. I alt finnes det 4500 fotografier, skriftlig materiale relatert til folklore, notatbøker, brev, 4999 andre gjenstander, to arkitektoniske konstruksjoner og 100 bånd med språkprøver, joik og fortellinger fra samisk kultur. Lydopptakene er digitalisert, men av hensyn til personvern ikke publisert på nett. Materialet er kommet til museet gjennom donasjoner fra privatpersoner og andre museer, feltarbeid og forskningsprosjekter (i egen institusjon og eksterne), dokumentasjonsprosjekter og aktivt innsamlingsarbeid.

Materialtyper: FotografierSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerNotisbøker, brev og dagbøkerBrevveksling av samlere eller forskereAnnen grunnLydopptakAudiovisuellAnalog / digital

IKA Finnmark IKS, Norge

Holmenveien 4, 9700 Lakselv

Materiale ble mottatt i perioden 1998–2007, etterfulgt av innleveringer fra kommuner og enkelte privatarkiver.

Materialtyper: Brevveksling av samlere eller forskereLydopptakAudiovisuellAnalog / digital

Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum World Heritage Rock Art Centre - Alta Museum, Norge

Altaveien 19, 9518 Alta

Det er 200 fotografier, 15 lydopptak og 5 enheter audiovisuelt materiale. I tillegg består arkivet etter Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget av ni hyllemeter ordnede esker, i tillegg til gjenstander og fotografier.

Materialtyper: FotografierAnnen grunnLydopptakAnalog

Arkivverket National Archives of Norway, Norge

Sognsveien 221, 0862 Oslo

Arkivverket er en selvstendig statlig etat underlagt Kulturdepartementet. Det omfatter Riksarkivet, åtte regionale statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Samisk arkiv har nasjonalt ansvar for å ta vare på dokumentasjon om samer og det samiske. Arkivmaterialet kommer fra politikere, forskere, samiske institusjoner, foreninger, reinbeitedistrikter og andre selskaper. Andre offentlige institusjoner som Beaivváš, Gáldu og Sámediggi arkiverer sitt materiale i Samisk arkiv. Digitalisert materiale finnes i Digitalarkivet som tilhører Arkivverket, og alt materiale, også digitalisert, kan søkes opp i Arkiv Portalen. .

Materialtyper: Analog

Lenke: Se materialene som er med i denne søkeportalen

Biblioteka Narodowa National Library of Poland, Polen

al. Niepodległości 213 02-086 Warsaw

Fotografiet av en kvinna i samedräkt fra ca. 1897 kommer fra den private samlingen til den polske historikeren og arkivaren Aleksander Czołowski, som arbeidet i Lviv. Tidsskriftartiklene er hovedsakelig på polsk, bøkene på polsk og russisk. Alle er innskaffet til arkivet hovedsakelig som deponeringer.

Materialtyper: FotografierSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerAnnen grunnAnalog / digital

Museo de América, Spania

Av. de los Reyes Católicos, 6, 28040 Madrid

Institusjonen har samiske gjenstander, innsamlet av Karl Bovallius og donert til museet i 1896. Gjenstandene er fra Sverige. Denne institusjonen er statlig.

Materialtyper: Annen grunnAnalog / digital

Museo Nacional de Antropología, Spania

C/ Alfonso XII, 68, 28014 Madrid

Da etnologen Karl-Sieghard Seipoldy døde i 1986, arvet hans enke Gisela Seipoldy og hennes datter Melanie Seipoldy den etnografiske samlingen som Seipoldy hadde samlet inn på flere ekspedisjoner mellom 1955 og 1986. Hele samlingen ble lagt ut for salg og kjøpt av det nasjonale antropologiske museet i 1991. I tillegg kommer deler av Seipoldys personlige bibliotek (totalt 50 bind), kopier av fotografier tatt på hans forskningsreiser og omkring 2000 lysbilder som dokumenterer samlingen.

Materialtyper: FotografierNotisbøker, brev og dagbøkerAnalog

Skogsmuseet i Lycksele AB, Sverige

Gammplatsen, 921 32 Lycksele

Skogsmuseet har alle typer materiale i sine samlinger. Vi har en samisk samling som er donert og en samling som er testamentert til museet. Materialet kommer fra Sverige. Museet eies av Lycksele kommune i Västerbotten.

Materialtyper: FotografierKatalogeneSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerNotisbøker, brev og dagbøkerBrevveksling av samlere eller forskereLydopptakAnalog

Härjedalens Fjällmuseum AB, Sverige

Rörosvägen 30, 840 95 Funäsdalen

Gjenstandene og fotografiene i samlingen eies av Härjedalens Fornminnesförening. Det er nå ca. 11 000 fotografier i samlingen, som består av mange portretter av samer, bilder av sørsamiske boliger, bilder av arbeid osv. De eldste bildene er fra 1850–1900. En del av bildene er digitalisert.

Materialtyper: FotografierAnnen grunnAnalog / digital

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Ájtte, Swedish mountain and Samimuseum, Sverige

Kyrkogatan 3, SE-962 31 Jokkmokk

Ájttes samlinger har fotografier, kataloger, skriftlig materiale relatert til folklore og tradisjoner, notatbøker, brev og dagbøker, korrespondanse fra samlere og forskere, lydopptak og audiovisuelt materiale. Materialet, bortsett fra kataloger og korrespondanse, er digitalisert og publisert på Carlotta - databasesystem for museumssamlinger, Kringla-søketjeneste og Nationell ArkivDatabas (NAD). Materialet er hovedsakelig fra Sverige.

Materialtyper: FotografierKatalogeneSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerNotisbøker, brev og dagbøkerBrevveksling av samlere eller forskereLydopptakAudiovisuellAnalog / digital

Lenke: Se materialene som er med i denne søkeportalen

Kulturen i Lund Kulturen in Lund, Sverige

Box 1095 221 04 Lund

Kulturen har en samling av 180 gjenstander som hovedsakelig er samlet inn i Sverige. Museet er privateid.

Materialtyper: Annen grunnAnalog / digital

Föreningsarkivet i Jämtlands län/The Association Archives of Jämtland, Sverige

Arkivvägen 1, SE-831 52 Östersund

Föreningsarkivet i Jämtlands län har en samling på ca. 500 fotografier, 6 kataloger, skriftlig materiale relatert til folklore eller tradisjoner, notatbøker, brev og dagbøker og korrespondanse av samlere og forskere. Noe av materialet er digitalisert i det svenske Riksarkivets database . Bruk søkeordet "Föreningsarkivet i Jämtlands län". Siden 2017 har institusjonen arbeidet med prosjektet "Samiska röster" sammen med det svenske Riksarkivet og Gaaltije Sydsamiskt Centrum. Materialet er fra de sørsamiske områdene i Sverige, regionene Jämtland og Härjedalen. Institusjonen er en forening.

Materialtyper: FotografierKatalogeneSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerNotisbøker, brev og dagbøkerBrevveksling av samlere eller forskereAnnen grunnAnalog / digital

Stiftelsen Jamtli Jamtil foundation, Sverige

Box 709, 83128 Östersund

Jamtli har ca. 20 000 fotografier, intervjuer og lydopptak i Östersunds Museums Etnologiska Arkiv ÖMEA – de flestehar restriksjoner på tilgang – (85 lydopptak uten restriksjoner i ÖMEA) og 134 fotografier i fotoarkivet (merk: ikke det samme som fotosamlingene). I tillegg viser utstillingen vår intervjuer og mindre enn 10 filmer. En del av de 10 000–20 000 fotografiene er digitalisert, det er også sanger og intervjuer med Thomas Torkelson om samer, og noe audiovisuelt materiale er også digitalisert. Felleskatalogene for länsmuseets samlinger finnes på Jamtlis samlinger https://jlm.kulturhotell.se/ og Kringla- søketjeneste, søk etter samlingene i Jamtli. Materialet er fra Sverige. Jamtli er en stiftelse.

Materialtyper: FotografierSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerAnnen grunnLydopptakAudiovisuellAnalog / digital

Lenke: Se materialene som er med i denne søkeportalen

Kulturmagasinet/Helsingborgs museer, Sverige

Gisela Trapps väg 1, 254 37 Helsingborg

Museet har en samling på 100 gjenstander som hovedsakelig er samlet inn i Sverige. Museet eies av Helsingborg by.

Materialtyper: Annen grunnAnalog / digital

Kungliga Biblioteket The National Library of Sweden, Sverige

Humlegårdsgatan 26, Box 5039, 10241 Stockholm

Kungliga Biblioteket har noe samiskrelatert materiale, som kart, manuskripter og bilder. I tillegg har den nasjonale LIBRIS-databasen i 2017 registrert 475 enheter skrevet på samiske språk. LIBRIS inneholder også deldatabasen for svensk samisk bibliografi, SAMB, som omfatter all litteratur utgitt i Sverige om samer og samisk kultur.

Materialtyper: FotografierKatalogeneSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerNotisbøker, brev og dagbøkerBrevveksling av samlere eller forskereAnnen grunnLydopptakAudiovisuellAnalog / digital

Norrbottens museum, Sverige

Höstvägen 7, Luleå

Norrbottens museum har alle typer materiale relatert til samer. En stor del av samlingen, inkludert samisk materiale, er fra museets grunnleggingsperiode sent på 1800-tallet. Noen av samlingene er digitalisert og kan gjenfinnes Carlotta - databasesystem for museumssamlinger . Arkivet er tilgjengelig på nett i Visualarkiv. Materialet er fra Sverige. Museet eies av landskapet Norrbotten.

Materialtyper: FotografierKatalogeneSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerNotisbøker, brev og dagbøkerBrevveksling av samlere eller forskereLydopptakAudiovisuellAnalog / digital

Folkbiblioteket Vilhelmina, Sverige

Tingsgatan 8, 91233 Vilhelmina

Instituttet har fotografier og skriftlig materiale relatert til folklore og tradisjoner, lydopptak og audiovisuelt materiale relatert til samisk kultur. Instituttet har også digitalarkiv fra 2010 av som er tilgjengelig for forskning og som inneholder artikler fra 1 200 tidsskrifter og aviser. Det er også en samling av bøker, artikler, lydbøker og videofilmer. For å se annet digitalisert materiale må du besøke biblioteket for å få lenke og passord. Materialet kommer fra Sverige. Biblioteket eies av kommunen.

Materialtyper: FotografierSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerAnnen grunnLydopptakAudiovisuellAnalog / digital

Riksarkivet i Härnösand The Regional State Archives in Härnösand, Sverige

Box 161, 871 24 Härnösand

Arkivet er en del av det svenske Riksarkivet. Arkivets samlinger omfatter fotografier og alle typer skriftlig materiale relatert til samisk kultur. Antallet er umulig å anslå, siden arkivet er registrert på en slik måte at det ikke er mulig å få frem disse tallene. Arkivmaterialet er i mange ulike formater, og alle beskrivelser av arkivene med innehold kan søkes opp i Nationell ArkivDatabas (NAD). Materialet kommer fra Sverige.

Materialtyper: FotografierSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerNotisbøker, brev og dagbøkerBrevveksling av samlere eller forskereAnnen grunnAnalog / digital

Världskulturmuseerna The National Museums of World Culture, Sverige

Södra Vägen 54, Göteborg, Sweden

Världskulturmuseerna er en svensk statlig museumsmyndighet som består av fire museer. Den forvalter en samisk samling på ca. 2 000 gjenstander og relatert arkivmateriale med katalogkort, brev og registre. I samlingene er det også 400 fotografier. De fleste av disse er kopier av fotografier i andre museer og inkluderer bilder av Ernst Manker, Borg Mesch, Josef Lagergren, Henning Ritter, Gustaf Hallström og Ernst Person. De samiske samlingene har materiale fra Finland, Norge, Sverige og Russland/Sovjetunionen. Per i dag er ca. 1 500 objekter fotografert og digitalisert, det samme er fotosamlingene og katalogene. De kan søkes opp på samlingene. De nasjonale Världskulturmuseerna er nå i gang med å overføre de samiske samligene til Ájtte.

Materialtyper: FotografierNotisbøker, brev og dagbøkerBrevveksling av samlere eller forskereAnnen grunnAnalog / digital

Lenke: Se materialene som er med i denne søkeportalen

Riksarkivet i Östersund The Swedish National Archives in Östersund, Sverige

Arkivvägen 1, 837 52 Östersund

Arkivet er en del av det svenske Riksarkivet. I arkivets samlinger finnes 200 fotografier og alle typer skriftlig materiale relatert til samisk kultur. Landsarkivet i Östersund oppbevarer arkiver fra statlige forvaltningsorganer og privatpersoner/gårder/bedrifter. Innholdet i samlingene daterer seg fra middelalderen til i dag og dekker landskapet Jämtland. Jämtland er en del av Sápmi, og derfor inneholder mange av arkivene informasjon om samer og områdene de har bodd i.

Materialtyper: FotografierKatalogeneSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerNotisbøker, brev og dagbøkerBrevveksling av samlere eller forskereAnnen grunnAnalog / digital

Stiftelsen Nordiska museet, Sverige

Box 27820, 115 93 Stockholm

Nordiska museet har en omfattende samling fotografier, kataloger, skriftlig materiale relatert til folklore og tradisjoner, notatbøker, brev og dagbøker, korrespondanse av samlere og forskere og også audiovisuelt materiale. Museet har samlet, dokumentert og utført feltundersøkelser siden 1870, og det har også foregått donasjoner og innkjøp. Det har vært ulike typer innsamlere: museumspersonale, personer engasjert av museet og lokalbefolkning. (Museet har også en stor samling av samiske gjenstander. I stor grad er gjenstandene blitt samlet i forbindelse med feltundersøkelser.) Det digitaliserte materialet består av ca. 1 211 fotografier, rundt 27 kataloger og 9 spørsmålslister med svar relatert til folklore eller tradisjoner. Katalogene kan søkes opp i Nationella arkivdatabasen (NAD), bruk søkeordet "lapska". For annet materiale, se DigitaltMuseum. Samlingen består av materiale fra Sverige, Finland, Norge og Russland. Nordiska museet er en stiftelse.

Materialtyper: FotografierKatalogeneSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerNotisbøker, brev og dagbøkerBrevveksling av samlere eller forskereAudiovisuellAnalog / digital

Stiftelsen Silvermuseet, Sverige

Torget, 938 31 Arjeplog

Silvermuseets samlinger omfatter fotografier, skriftlig materiale relatert til folklore og tradisjoner, notatbøker, brev og dagbøker, lydopptak og audiovisuelt materiale. Materialet er samlet inn av Einar Wallquist i 1922–1965 og deretter gjennom aksesjoner innskaffet til Stiftelsen Silvermuseet. Det digitaliserte materialet kan gjøres tilgjengelig på forespørsel. Silvermuseet er en privat stiftelse.

Materialtyper: FotografierSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerNotisbøker, brev og dagbøkerLydopptakAudiovisuellAnalog / digital

Västerbottens museum, Sverige

Helena Elisabeths väg 3, SE-903 42 Umeå

Dette museet forvalter en samling på 5000 fotografier, skriftlig materiale relatert til folklore og tradisjoner, notatbøker, brev og dagbøker, korrespondanse av samlere og forskere og ca. 100 lydopptak og 20 enheter audiovisuelt materiale. Fotografiene er samlet mellom 1960 og 2019 av flere fotografer. Materialet relatert til folklore ble samlet inn av museet fra 1930-tallet og fremover. Ca. 1200 fotografier er digitalisert og kan søkes opp i museet onlinedatabas.

Materialtyper: FotografierSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerNotisbøker, brev og dagbøkerBrevveksling av samlere eller forskereAnnen grunnLydopptakAudiovisuellAnalog / digital

Uppsala universitetsbibliotek Uppsala University Library, Sverige

Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds Väg 1, 752 37 Uppsala

Arkivet oppbevarer Rasbiologiska institutets arkiv. Arkivet ble en del av Universitetet i 1950. Forskningsmaterialet ble hovedsakelig samlet inn i Nord-Sverige mellom 1920 og 1930. Arkivet eies av staten.

Materialtyper: FotografierSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerBrevveksling av samlere eller forskereAnalog

Museum der Kulturen Basel, Sveits

Münsterplatz 20, CH-4001 Basel

Museum der Kulturen Basel har i sine samlinger mer enn 300 samiske gjenstander, samlet mellom 1900 og 2017. Minst 225 av dem ble (indirekte) solgt til museet av den tyske forretningsmannen Julius Konietzko. Andre gjenstander er kommet inn i samlingen gjennom utveksling med Norsk folkemuseum. I tillegg har museet 48 fotografier tatt av forskjellige fotografer i 1922–1950 (delvis i form av utklipp fra tidsskrifter).

Materialtyper: FotografierAnnen grunnAnalog

Völkerkundemuseum der Universität Zürich Ethnographic Museum at the University of Zurich, Sveits

Pelikanstrasse 40 8001 Zurich

Museet har fire gjenstander og fire postkort relatert til samisk kultur. Museet eies av Universitetet i Zürich.

Materialtyper: FotografierAnnen grunnAnalog / digital

National Library of Scotland, Storbritannia

George IV Bridge, EH1 1EW Edinburgh

National Library of Scotland, Nasjonalbiblioteket i Skottland, har rundt 100 fotografier, kataloger, skriftlig materiale relatert til folklore og tradisjoner, reisedagbøker og flere hundre akvareller relatert til samisk kultur. De ble samlet og skapt av John Francis Campbell of Islay, som lagde akvarellillustrasjoner på elleve reiser til Norge, Sverige og Finland i 1849–1873. Han var spesielt interessert i samer, og akvarellene er ledsaget av dagbøker som beskriver reisene, med enkelte fotografier. Da han døde i 1885, ble samlingen skjenket ved testament til Advocates Library i Edinburgh, og samlingen ble donert til National Library of Scotland da dette ble grunnlagt i 1925. De digitaliserte bildene er ennå ikke tilgjengelige på vår egen nettside, men flere kan ses på nettsiden til Universitetsbiblioteket i Tromsø, siden noen av bildene ble digitalisert som en del av nettstedet Ultima Thule. Universitetsbiblioteket viser flere akvareller av Campbell på nettsiden Ultima Thule. Dette materialet kommer fra Finland, Norge og Sverige, noe materiale er også fra det vestlige Russland. The National Library of Scotland er en statlig institusjon.

Materialtyper: FotografierKatalogeneSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerNotisbøker, brev og dagbøkerAnnen grunnAnalog / digital

Museum of Archaeology and Anthropology (MAA), Storbritannia

Downing Street, CB2 3DZ Cambridge

MAA oppbevarer ca. 150 samiske gjenstander, inkludert våpen, klær og gjenstander knyttet til reindrift og familieliv. Høydepunkt i samlingen er to runebommer, antakelig fra 1700-tallet. En av dem er utlånt til MAA fra Trinity College, Universitetet i Cambridge. Den var tidligere utlånt til museet Ájtte i Jokkmokk i 1998–2008. Den andre runebommen ble overflyttet fra universitetsbiblioteket til MAA i 1887, uten noe dokumentasjon fra universitetsbiblioteket. Samlere og donatorer inkluderer MAA-kuratorene Baron Anatole von Hügel (fra 1898 til 1920-tallet) og Dr. Louis Clarke (1920- og 1930-tallet), professor i zoologi Alfred Newton (1855), Dr. Francis Guillemard (1893), Cambridge-antropologen Dr. Ethel Lindgren (1936-1940), Lady Maud Smith Woodard (1944), Mikel Nils Persson Utski (1947; Utski var fra Karesuando og gift med Ethel Lindgren), R.N.H. Bulmer (1950) og Miles Burkitt (1971). En liten samtidssamling ble laget i 2001 av Sharon Webb som del av hennes feltarbeid for doktorgraden, se Webb, 2001, “Contested Histories or Multiple Pasts? The Representation of the Archaeological Past in the Museum”, Cambridge: University of Cambridge. I 2007 bestilte Carine Durand en ny runebomme fra Helge Sunna, se Durand, 2010 Anthropology in a Glass Case: Indigeneity Collaboration and Artistic Practices in Museums. VDM Verlag.

Materialtyper: FotografierSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerBrevveksling av samlere eller forskereAnalog / digital

Pitt Rivers Museum, Storbritannia

South Parks Rd, OX1 3PP Oxford

I samlingen er det 228 fotografier, 1 katalog, 6 enheter skriftlig materialerelatert til folklore, 1 notatbok og 4 andre gjenstander. Alle manuskriptelementer (kataloger, skriftlig materiale, korrespondanse og annet) er fra“Blackwood Papers”-samlingen. Beatrice Blackwood arbeidet på Pitt Rivers Museum fra 1930-tallet til 1959, og elementene med datoangivelse i vår database ser ut til å stamme fra 1940-tallet. Fotografiske samlinger: Typer: 200 fotografier,12 tegninger,11 litografier. Materiale,enten kjøpt eller donert, 1898–1994 Proveniens: Ekspedisjoner registrert: “Carl Dammann?”; “Arthur John Evans – besøk til finsk Lappland (august til oktober 1873)”; “Arthur John Evans”; “Jens Lannges”; “Carl Victor Dammann; Friedrich Wilhelm Dammann”. Fotografer/kunstnere: A. Kalland, Arthur John Evans, Auguste Figon studio (Hammerfest, Norge), Axel Lindahl, Enebere Higet Mittet & Co., Frederick Spencer Chapman, Friedrich Renard studio (Stockholm, Sverige), Henry Balfour, Alfred Heneage Cocks, Arthur Evans, Hermann Delius, J. [James] Valentine & Co., Dundee, Jens Lannges, Jørgen Wickstrøm studio (Tromsø, Norge), K. Knudsen, Bergen, Marcus Selmer studio (Bergen, Norge), Wilhelm Abraham Eurenius og Peter Ludvig Quist studio (Stockholm, Sverige). Donatorer av materiale til museet: Edward Burnett Tylor, Henry Balfour, Henry Nottidge Moseley, Faith Mary Spencer Chapman, Joan Evans, Elizabeth Edwards. Andre kjente eiere: Arthur John Evans, Alfred Heneage Cocks.

Materialtyper: FotografierKatalogeneSkriftlig materiale knyttet til folklore eller tradisjonerBrevveksling av samlere eller forskereAnnen grunnAnalog / digital

Det er ingen resultater som passer til alle søkevilkår. Fjern noen av filtrene og prøv på nytt..

Velg Vis resultatene eller velg et land så får du se en mer begrenset liste av resultater.

Til toppen