Sökning

Utforska våra etiska riktlinjer

Målet med de etiska riktlinjerna är att informera användaren om hur arkivmaterial relaterat till samiskt kulturarv används på ett respektfullt sätt.


Notera att materialet som visas på webbplatsen kan uppfattas som kulturellt känsligt. Förutom de etiska aspekterna kan materialet omfattas av upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter. Ta hänsyn till båda dessa aspekter vid användning av materialet.


För mer information, läs hela de etiska riktlinjerna eller gör vårt quiz för att testa dina kunskaper om de etiska frågor som är kopplade till samiskt kulturarvsmaterial.