Søk

Gjør deg kjent med de etiske retningslinjene

Målet med de etiske retningslinjene er å gi brukeren kunnskap om hvordan arkivmateriale relatert til samisk kulturarv kan brukes på en respektfull måte.


Vær oppmerksom på at materiale som vises på nettstedet kan være kulturelt sensitivt. I tillegg til etiske aspekter kan materialet også være underlagt opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter. Det er viktig å ta hensyn til begge deler i bruken av materialet.


For å lære mer, les de etiske retningslinjene i sin helhet, eller ta en quiz og test kunnskapen din om etiske spørsmål knyttet til materiale fra samisk kulturarv.