Sökning

Om oss

Nuohtti tillgängliggör digitaliserat arkivmaterial med anknytning till samisk kultur, som bevaras vid europeiska minnesorganisationer. Av historiska skäl och på grund av ett långvarigt internationellt intresse för det arktiska området och dess urfolk, så förvaras en god del kulturarvsmaterial utanför Sápmi. Du kan se vilka institutioner som har delat information om sitt arkivmaterial i Nuohtti i denna lista.

Nuohtti drivs av tre Riksarkiv tillsammans: Samisk arkiv Arkivverket Norge, Samearkivet Riksarkivet Finland, Riksarkivet Sverige.

Nuohtti utvecklades inom ramen för projektet Digital Access to the Sámi Heritage Archives project (2018–2021) finansierat av EU-programmet Interreg Nord. Projektpartners var Finlands Samearkiv, Norges Samearkiv, Lapplands universitet (samordnande partner), Uleåborgs universitet och Umeå universitet. Läs mer om projektet.

Tack till

Vid den tekniska utvecklingen av tjänsten kunde projektet Digital Access to the Sámi Heritage Archives bygga vidare på ett omfattande tidigare arbete: detta omfattade exempelvis det gedigna arbete som lagts ner på att utveckla den befintliga sökportalen och sökmotorplattformar, och det värdefulla arbete som har gjort tjänster och resurser för lingvistisk och geospatial data tillgängliga.

Dessutom gynnades projektet i stor utsträckning av det arbete som under årtionden lagts ner inom GLAM-sektorn (gallerier, bibliotek, arkiv och museer), av experter på digitalt arv och av forskare och utvecklare som har utvecklat dagens digitala infrastruktur för kulturarv.

Projektet Digital Access to the Sámi Heritage Archives vill i synnerhet framföra ett tack till följande parter och projekt: