Søk

Om oss

Nuohtti er en søketjeneste som gir deg tilgang til digitalisert arkivmateriale om samisk kultur som finnes i europeiske bevaringsinstitusjoner. Det er interessen for nordområdene og urfolk som har ført til at en del av den samiske kulturarven oppbevares utenfor Sápmi. Oversikt over institusjonene som har bidratt med materiale.

Nuohtti er et samarbeid mellom Samisk arkiv, Arkivverket; Samisk arkiv, Riksarkiv i Finland og Riksarkivet i Sverige.

Nuohtti er utviklet som en del av prosjektet Digital Access to the Sámi Heritage Archives (2018–2021), finansiert av EU-programmet Interreg Nord. Partnere i prosjektet har vært de samiske arkivene i Norge og Finland, Lapplands universitet (ledende partner) og universitetene i Oulu/Uleåborg og Umeå. Les mer om prosjektet.

Takk

I tekniske utvikling av denne tjenesten har prosjektet Digital Access to the Sámi Heritage Archives kunnet bygge på en omfattende mengde tidligere arbeid. Dette gjelder for eksempel arbeidet som er gjort med å utvikle eksisterende søkeportal og søkemotorplattformer, så vel som det verdifulle arbeidet med å tilgjengeliggjøre tjenester og ressurser for språklig og geografisk bestemte data.

I tillegg har prosjektet dratt svært mye nytte av flere tiårs arbeid i ABM-sektoren (arkiver, biblioteker og museer) og av eksperter på digital kulturarv, forskere og utviklere som har utviklet og konsolidert dagens digitale infrastruktur for kulturarv.

Prosjektet Digital Access to the Sámi Heritage Archives vil rette en spesiell takk til følgende parter og prosjekter: